Zvanična stranica - dr. Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Layout

Cpanel

SAVREMENA PITANJA / AKTUELNE TEME

KOMISIJA RIJASETA DOKUMENTOVANO POTVRDILA GREŠKE TAKVIMA IZ-a (u sabah i jaciji namazu)

Komisija Rijaseta za pripremu Takvima za 2017.god., je jučer (7. septembra 2016.) potvrdila i dokumentovala da je Vaktija IZ-a u sabahskom i jacijskom vremenu pogrešna. Iako se u naslovu objavljenog tvrdi suprotno, tj. da je „jacijsko i sehursko vrijeme po Takvimu IZ-a“ ispravno, dokumentovano su posvjedočili sami protiv sebe ili kao što kaže Uzvišeni: „Posvjedoči svjedok iz njene porodice“ (Jusuf, 26).

Link objavljenog teksta: JACIJSKO I SEHURSKO VRIJEME PO TAKVIMU IZ.

(http://www.islamskazajednica.ba/vijesti/aktuelno/24312-jacijsko-i-sehursko-vrijeme-po-takvimu-iz)

Više...

GREŠKE TAKVIMA (vaktija) U SABAH I JACIJI NAMAZU (izlaz i rješenje)

Od veoma opasnih i teških savremenih problema muslimana su greške postojećih takvima u vremenima nastupanja sabah i jacije namaza.
Ovaj problem odstupanja u klanjanju sabah namaza, koji se klanja po Lažnoj zori, bio je prisutan prije pojave savremenih takvima. Naime, o greški učenja ezana i klanjanja sabah namaza prije nastupanja Prave zore govorili su malikijski učenjak el-Karafi (umro 684. godine po Hidžri) u knjizi El-Furuk (1/180) i šafijski učenjak Ibn Hadžer el-Askalani (umro 852. godine po Hidžri). Kaže Ibn Hadžer: „Upozorenje: Od ružnih novotarija koje su uvedene u ovo vrijeme je učenje drugog ezana (sabahskog) u Ramazanu prije zore za trećinu sata (tj. 20 minuta)“ (Fethul-bari, 4/235).

Više...

SVJETSKI DAN HIDŽABA – propis organizovanja i učestvovanja

„Već četvrtu godinu za redom 1. februar u svijetu se obilježava kao Dan Hidžaba. Na prijedlog Nazme Kahn iz New Yorka koja je željela podstaknuti nemuslimanke, kao i muslimanke koje ne nose hidžab, da na jedan dan dožive iskustvo nošenja hidzaba. ... Obilježavanje Dana Hidžaba je veoma brzo dobilo globalne razmjere, te se danas obilježava i u Bosni i Hercegovini. Ovakava akcija je pokrenuta u cilju otklanjanja barijera, radi boljeg razumijevanja i rušenja predasuda, kontraverzi, koje se vežu za hidžab, te razvijanju svijesti o hidžabu, kao islamskom ženskom pravu i da osvijesti javnost o korijenima i razlozima nošenja hidžaba. ...
Stoga, pozivamo sve asocijacije, aktive, udruženja žena, da nam se pridruže, te da u svom gradu, obilježe Svjetski Dan Hidžaba.
HIDŽAB JE IDENTITET a ne obilježje.“

Više...

„ALLAH NE VOLI DA SE O NEPRAVDI GLASNO GOVORI, TO MOŽE SAMO ONAJ KOME JE UČINJENA NEPRAVDA“

Kaže Uzvišeni: „Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. A Allah sve čuje i sve zna“. (En-Nisa, 148)
Prije svega, stidim se u ime onih koje ću u narednom tekstu morati spomenuti imenom i prezimenom, ali više ne mogu i neću da šutim.

Skupina daija spočitava meni sljedeće:
1- sporan mi je menhedž u davi,
2- stalno prozivam IZ-e,
3- narcisoidna sam osoba (tj. koja je zaljubljena u samu sebe) i hoću stalno da budem u centru pažnje,
4- obećao sam šejhu Safetu da ću prestati držati predavanja, pa sam prekršio obećanje,
5- tražile su daije od mene da se primirim dok se „ne stiša oluja“, a ja samo po svom hiru,
6- zvali su me na seminare daija na koje se nikada nisam htio odazvati,
7- ni sa kim ne mogu da sarađujem - napustio sam rad na „NUM“-u i u časopisu „El-Asr“ jer hoću da sve bude po mom,

Više...

HAPŠENJE dr. ZIJADA LJAKIĆA (ko i zašto to namjerava?)

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Došla je do mene vijest sa više strana, ne znam koliko je tačna i precizna, da mi je pripremljeno hapšenje od strane MUP-a Federacije BiH uz instrukcije i saradnju vrha IZ-a.

Navodno optužuju me zbog tri stvari (ili više njih):

Više...

KO TO RUŠI ISLAMSKU ZAJEDNICU?

Hvala pripada samo Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Vjerovjesnika.

Uzvišeni Allah, dželle šanuh, prenosi nam riječi Šu'ajba, alejhis-selam, kada se obratio svom narodu: "'Ja ne želim činiti ono što vama zabranjujem; jedino što želim činiti je popravljanje stanja (preporod) koliko mogu, a uspjeh moj zavisi samo od Allaha; u Njega se uzdam i Njemu se obraćam.'" (Hud, 88.)

Više...

ZAŠTO I KOME SMETAJU SELEFIJSKE DAIJE U BiH? (proglas nekolicine daija i studenata)

Hvala pripada Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika.

Kaže imam Ahmed b. Hanbel, rhm, u uvodu svoje knjige „Odgovor Džehmijama“: „Hvaljen neka je Allah koji je dao da u svakom periodu, koji je daleko od vremena poslanstva, ostavi da bude nekolicina učenjak koji pozivaju zalutale na Uputu, i koji su strpljivi na ezijetu koji im nanose. Oni oživljavaju Allahovim Kitabom umrle i usmjeravaju Allahovim nurom one čije su oči slijepe. Koliko su samo onih koje je Iblis pobio oživjeli, i koliko su samo zabludjelih i izgubljenih na Pravi put izveli?! Kako je divan njihov uticaj na ljude, a grozno ponašanje ljudi prema njima?! Oni negiraju i otklanjaju od Allahove Knjige iskrivljeno tumačenje zastranjenih, laži pokvarenjaka i tumačenje džahila koji su okačili zastave novotarije i pustili uzde smutnje. Oni se razilaze oko Kur'ana, oprečni su Kur'anu, složni su da treba ostaviti Kur'an. Govore protiv Allaha, o Allahu i o Allahovoj Knjizi bez znanja. Dokazuju sa nejasnim ajetima  i zavode neznalice sa šubhama koje im iznose. Utječem se Allahu od smutnji zabludjelih!“ (Er-Reddu alez-Zenadika vel-Džehmijje, str. 170)

Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: "U kakvom stanju ćete biti kada se među ljudima rasprostrane i pojave novotarije pa na njihovim temeljima odraste omladina i poznu starost dožive starci (čijim sebebom) islam prihvate nearapi. Tada će čovjek postupati po sunnetu, a bit će mu rečeno da je to novotarija!" Njegovi učenici upitaše: "A kada će se to desiti, o Ebu Abdur-Rahmane?" Odgovori: "Kada bude puno predvodnika, a malo povjerenika, kada bude puno karija (učača, učenika...), ali malo fakiha (onih koji razumiju vjeru), kada se znanje bude učilo, ali ne radi vjere, i kada se dunjaluk bude tražio sa djelima ahireta!" (Bilježe ga Abdu-Rezzak, Darimi, Laleka'i i dr.)

Više...

OSIGURANJA I OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA - nastanak, istorija, vrste i propisi

Prvi put se osiguranje pojavilo u sjevernom dijelu Italije u dvanaestom stoljeću kada su trgovci počeli osiguravati brodove u pomorskoj plovidbi zbog opasnosti kojima se izlažu na moru. Osiguranje su davali trgovci od kojih su većina bila židovi. Zatim, nakon dužeg perioda, uslijedila su osiguranja na kopnu. I to najprije osiguranje imovine od požara koje se pojavilo neposredno nakon strašnog požara 1666.g. u Londonu koji je odjednom progutao trinaest hiljada kuća. Ovaj događaj su iskoristili trgovci te su proširili osiguranje na novu oblast ljudskog života. Zatim se pojavio novi oblik osiguranja, poput osiguranja od automobilske odgovornosti, odgovornosti nezgoda na poslu, zanatske odgovornosti i slično...

Više...