Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

SAVREMENA PITANJA / AKTUELNE TEME

DOVLJENJE KOD KABURA (turbeta, mezara) (kada je veliki širk, kada mali, a kada novotarija?)

Dovljenje kod kabura (turbeta ili mezara) se može podijeliti u tri stanja:

Prvo – da u dovi traži od mejita opskrbu, porod, uspjeh i slično što se traži samo od Allaha.
Ovo je veliki širk (koji izvodi iz islama) oko čega nema razilaženja među ulemom.

Drugo – da dovi Allahu (tražeći samo od Njega) uz ubjeđenje da se tu kod kabura prima dova.
Ovo je novotarija i djelo koje može odvesti u širk, a po nekima je mali širk.

Treće – da dovi (kod njegovog kabura) tražeći od mejita da on dovi za njega Allahu, ili da mu kaže: traži od Allaha oprost za mene i slično.
Ovo je novotarija i mali širk, a ne veliki širk koji izvodi iz islama.
Ovo je stav Ibn Tejmijje, Ibn Usejmina, Bekr Ebu Zejd, Aburrahmana el-Berraka, Muhammeda el-Munedždžida, Abulatifa Alu Šejha i Mensura es-Simarija.

Više...

VRIJEME KADA ĆE LJUDI BITI POPUT VUKOVA

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudi biti biti poput vukova, pa ko ne bude vuk, pojet će ga vuci“.

Više...

PREŠUĆIVANJE NOVOTARIJE MEVLUDA

U zadnje vrijeme se širi mišljenje da ne treba upozoravati na novotarije i novotare, jer se time pravi sukob među muslimanima, cijepa jedinstvo ummeta i slabi njegova snaga. Kažu: preče je šutiti, prelaziti preko novotarija i pustiti ljude da svako radi ono što misli da je ispravno, jer uvijek ima neki učenjak koji dozvoljava određenu novotariju.

Ovakvo tretiranje novotarija i ophođenja prema novotarima je velika greška i devijacija, pogotovo ako to postane metod davetskog djelovanja. Na to ukazuju sljedeće stvari:

Više...

POKRIVENE SESTRE, VLASNICE TUNIKA I PANTALONA

Ovaj vid oblačenja pokrivanih u Bosni (i na Balkanu uopćeno) je toliko rasprostranjen da laik ili osoba koja nije upućena može pomisliti da to i jeste islamsko pokrivanje žena - da se glava pokrije maramom, a donji dio tijela kako hoćeš ili voliš.

Poštovane pokrivene sestre, vlasnice tunika i pantalona, da vas Allah nagradi što ste uopće pokrivene preko glave, jer mogle ste i bez toga, ali trebate znati da šerijatski hidžab nije kratka ili duga, široka ili uska tunika niti nošenje bilo kojih pantalona (van kuće).

POŠTOVANE POKRIVENE SESTRE, UPOTPUNITE SVOJE ISLAMSKO POKRIVANJE.

Tunika i pantalone u osnovi nisu hidžab (džilbab). Nošenjem tunike ili pantalona se ne ispunjava većina šartova hidžaba.

Više...

VJERODOSTOJNOST HADISA „VIDIO SAM ČOVJEKA IZ MOGA UMMETA“ (san Poslanika savs o djelima koja spašavaju od strahota Sudnjeg dana)

Seid ibn Musejjib, rahimehullah, prenosi od Abdurrahmana ibn Semure, radijallahu ‘anhu, koji kaže:

“Sjedili smo jednog dana u Medini kad je došao Allahov Poslanik, sallAllahu ‘alejhi ve sellem, te nam reče: ‘Sinoć sam usnio čudan san:

-Vidio sam čovjeka od mog ummeta kako mu je došao melek smrti da mu uzme dušu, pa dođe njegovo dobročinstvo prema roditeljima te udalji meleka smrti od njega,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta koji je bio izložen patnji u kaburu, pa mu dođe njegov abdest i spasi ga od toga,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kojeg su opkolili i uzeli meleki kazne, pa dođe njegov namaz i spasi ga iz njihovih ruku,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta koji je skapovao od žeđi, i kad god bi se primakao mome havdu (vrelu, pojilištu) bio bi sprečen i otjeran, pa dođe njegov post mjeseca ramazana te ga napoji i ugasi mu žeđ,

– vido sam čovjeka od mog ummeta kako ide pored poslanika koji su sjedlili u halkama, kad god se primakne nekoj od ti halki bude udaljen, pa dođe njegovo vjersko kupanje (od džunupluka) te ga uze za ruke i dovede da sjedne pored mene,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta koji je bio okružen tminom i mrakom sa svih strana a on je u tom mraku zbunjen, pa dođoše njegov obavljeni hadždž i umra te ga izvede iz tog mraka na svjetlo,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kako se rukom štiti i zaklanja od plamena vatre i njene vrućine, pa dođoše njegova sadaka (milostinja) koju je udjelio te napravi pregradu između njega i vatre, te načini hlad nad njegovom glavom,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kako se obraća vjernicima, a oni s njim ne govore, pa dođe njegovo čuvanje rodbinskih veza i reče: ‘O vjernici, on je čuvao rodbinske veze pa pričajte i kontaktirajte s njim, te ljudi počeše s njim govoriti i rukovati se,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kojeg su uhvatile zebanije (meleki koji se brinu za red u Džehennemu), pa dođe njegovo naređivanje dobra i odvraćanje od zla pa ga ote iz njegovih ruku i dade ga melekima milosti,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kako kleči, a između njega i Allaha, dželle šanuhu, je zastor, pa dođe njegovo lijepo ponašanje (ahlak), uze ga za ruku i uvede ga kod Allaha, dželle šanuhu,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta, a knjiga njegovih djela se približi njegovoj lijevoj ruci, pa dođe njegov strah od Allaha, dželle šanuhu, i uze tu knjigu te je stavi u njegovu desnu ruku;

– vidio sam čovjeka iz mog ummeta, a vaga njegovih dobrih djela je lagahna, pa dođoše njegova umrla (poginula) djeca i ojačaše njegova dobra djela,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kako stoji na ivici Džehennema, a dođe njegova dova (puna nade) upućena Allahu, dželle šanuhu, i spasi ga od toga, te on prođe,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kako pada u vatru, pa dođoše njegove suze koje je prolio iz straha prema Allahu, dželle šanuhu, i spasiše ga,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kako je stao na Sirat-ćupriju ( iznad Džehennema) i ljulja se poput palmine grane na jakom vjetru, pa dođe njegovo lijepo mišljenje o Allahu, dželle šanuhu, i učvrsti ga,

– vidio sam čovjeka od mog ummeta kako pužući ide preko Sirat-ćuprije, nekad poklekne i spotakne se, pa se pridrži. Zatim dođe njegovo donošenje salavata na mene pa ga uspravi, učvrsti mu noge i spasi ga,

– i vido sam čovjeka od mog ummeta kako dolazi pred Džennetska vrata koja se pred njim zatvoriše, pa dođe njegov iskreni Kelime-i-šehadet (Ešhedu en la ilahe illallah) te mu otvori vrata i uvede ga u Džennet.”

Više...

KOMISIJA RIJASETA DOKUMENTOVANO POTVRDILA GREŠKE TAKVIMA IZ-a (u sabah i jaciji namazu)

Komisija Rijaseta za pripremu Takvima za 2017.god., je jučer (7. septembra 2016.) potvrdila i dokumentovala da je Vaktija IZ-a u sabahskom i jacijskom vremenu pogrešna. Iako se u naslovu objavljenog tvrdi suprotno, tj. da je „jacijsko i sehursko vrijeme po Takvimu IZ-a“ ispravno, dokumentovano su posvjedočili sami protiv sebe ili kao što kaže Uzvišeni: „Posvjedoči svjedok iz njene porodice“ (Jusuf, 26).

Link objavljenog teksta: JACIJSKO I SEHURSKO VRIJEME PO TAKVIMU IZ.

(http://www.islamskazajednica.ba/vijesti/aktuelno/24312-jacijsko-i-sehursko-vrijeme-po-takvimu-iz)

Više...

GREŠKE TAKVIMA (vaktija) U SABAH I JACIJI NAMAZU (izlaz i rješenje)

Od veoma opasnih i teških savremenih problema muslimana su greške postojećih takvima u vremenima nastupanja sabah i jacije namaza.
Ovaj problem odstupanja u klanjanju sabah namaza, koji se klanja po Lažnoj zori, bio je prisutan prije pojave savremenih takvima. Naime, o greški učenja ezana i klanjanja sabah namaza prije nastupanja Prave zore govorili su malikijski učenjak el-Karafi (umro 684. godine po Hidžri) u knjizi El-Furuk (1/180) i šafijski učenjak Ibn Hadžer el-Askalani (umro 852. godine po Hidžri). Kaže Ibn Hadžer: „Upozorenje: Od ružnih novotarija koje su uvedene u ovo vrijeme je učenje drugog ezana (sabahskog) u Ramazanu prije zore za trećinu sata (tj. 20 minuta)“ (Fethul-bari, 4/235).

Više...

SVJETSKI DAN HIDŽABA – propis organizovanja i učestvovanja

„Već četvrtu godinu za redom 1. februar u svijetu se obilježava kao Dan Hidžaba. Na prijedlog Nazme Kahn iz New Yorka koja je željela podstaknuti nemuslimanke, kao i muslimanke koje ne nose hidžab, da na jedan dan dožive iskustvo nošenja hidzaba. ... Obilježavanje Dana Hidžaba je veoma brzo dobilo globalne razmjere, te se danas obilježava i u Bosni i Hercegovini. Ovakava akcija je pokrenuta u cilju otklanjanja barijera, radi boljeg razumijevanja i rušenja predasuda, kontraverzi, koje se vežu za hidžab, te razvijanju svijesti o hidžabu, kao islamskom ženskom pravu i da osvijesti javnost o korijenima i razlozima nošenja hidžaba. ...
Stoga, pozivamo sve asocijacije, aktive, udruženja žena, da nam se pridruže, te da u svom gradu, obilježe Svjetski Dan Hidžaba.
HIDŽAB JE IDENTITET a ne obilježje.“

Više...

„ALLAH NE VOLI DA SE O NEPRAVDI GLASNO GOVORI, TO MOŽE SAMO ONAJ KOME JE UČINJENA NEPRAVDA“

Kaže Uzvišeni: „Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. A Allah sve čuje i sve zna“. (En-Nisa, 148)
Prije svega, stidim se u ime onih koje ću u narednom tekstu morati spomenuti imenom i prezimenom, ali više ne mogu i neću da šutim.

Skupina daija spočitava meni sljedeće:
1- sporan mi je menhedž u davi,
2- stalno prozivam IZ-e,
3- narcisoidna sam osoba (tj. koja je zaljubljena u samu sebe) i hoću stalno da budem u centru pažnje,
4- obećao sam šejhu Safetu da ću prestati držati predavanja, pa sam prekršio obećanje,
5- tražile su daije od mene da se primirim dok se „ne stiša oluja“, a ja samo po svom hiru,
6- zvali su me na seminare daija na koje se nikada nisam htio odazvati,
7- ni sa kim ne mogu da sarađujem - napustio sam rad na „NUM“-u i u časopisu „El-Asr“ jer hoću da sve bude po mom,

Više...

HAPŠENJE dr. ZIJADA LJAKIĆA (ko i zašto to namjerava?)

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Došla je do mene vijest sa više strana, ne znam koliko je tačna i precizna, da mi je pripremljeno hapšenje od strane MUP-a Federacije BiH uz instrukcije i saradnju vrha IZ-a.

Navodno optužuju me zbog tri stvari (ili više njih):

Više...