Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Pitanja i Odgovori

Prikaži # 
# Naslov Autor Klikova
1 DUŽNOSTI SUPRUGE PREMA MUŽEVOJ DJECI IZ PRETHODNOG BRKA Zijad Ljakić 702
2 NAČIN PROŠENJA ŽENE (da li se prosi žena direktno ili preko velija i mahrema) Zijad Ljakić 930
3 PROPIS ŽENIDBE OCA I SINA SA MAJKOM I KĆERKOM Zijad Ljakić 916
4 SVJEDOČENJE ŽENA PRI ŠERIJATSKOM VJENČANJU Zijad Ljakić 890
5 DA LI SE BRAKOVI SKLOPLJENI BEZ VELIJA TRETIRAJU KAO BLUD? Zijad Ljakić 2587
6 DA LI OPŠTINSKO VJENČANJE MOŽE ZAMIJENITI ŠERIJATSKO? Zijad Ljakić 2005
7 SAMOZADOVOLJAVANJE (stavovi i argumenti učenjaka i mezheba) Zijad Ljakić 1661
8 DA LI JE GRIJEH ODUSTATI OD VJERIDBE? Zijad Ljakić 1092
9 ŠTA JE DOZVOLJENO PROSCU DA VIDI OD TIJELA ŽENE (koju hoće zaprositi)? Zijad Ljakić 2941
10 KO IMA PRAVO NA STARATELJSTVO (VELIJA) ZA BRAK Zijad Ljakić 1212
11 PROPIS BRAKA SA SUPRUGOM KOJA JE UČINI ZINALUK Zijad Ljakić 1925
12 JE LI MASTURBIRANJE GRIJEH, JER SE LOŠE OSJEĆAM I PSIHIČKI ME UNIŠTAVA? Zijad Ljakić 4207
13 PROPIS ONANISANJA (MASTURBIRANJA) – stav mezheba i učenjaka Zijad Ljakić 1023
14 DA LI JE DJEVOJKA DUŽNA OBAVIJESTITI ZARUČNIKA DA JE IZGUBILA NEVINOST U ČINU ZINALUKA? Zijad Ljakić 5382
15 BRAK (MISJAR) U KOJEM ŽENA ODUSTANE OD NEKIH BRAČNIH PRAVA (izdržavanja, boravka i slično) Zijad Ljakić 3581
16 INTIMNI ODNOS U TOKU TRUDNOĆE Zijad Ljakić 1764
17 PROPIS NEPRILAŽENJA SUPRUZI VIŠE OD 4 MJESECA Zijad Ljakić 1359
18 KOLIKO ČESTO SUPRUGA IMA PRAVO NA INTIMNI ODNOS? Zijad Ljakić 7442
19 JE LI OČUH KRŠĆANIN MAHREM PASTORCI? Zijad Ljakić 1110
20 ŽENIDBA SA DJEVOJKOM KOJA PONEKAD KLANJA I NIJE POKRIVENA Zijad Ljakić 2804
21 BRAK RADI PAPIRA Zijad Ljakić 4915
22 PROPIS USLOVLJAVANJA ŽENE MUŽU DA PORED NJE NE OŽENI DRUGU Zijad Ljakić 3786
23 VRAĆANJE PUŠTENE ŽENE RIJEČIMA, POLNIM ODNOSOM, DODIROM I SLIČNO (stavovi učenjaka i mezheba) Zijad Ljakić 1567
24 GUBLJENJE NEVINOSTI – šerijatsko tumačenje i propisi Zijad Ljakić 56610
25 POŽELJNE OSOBINE (PO ISLAMU) KOD ŽENE KOJA SE TRAŽI ZA ŽENIDBU Zijad Ljakić 2933
26 PROPIS NUĐENJA DJEVOJKE (ŽENE) SAME SEBE NEKOME ZA BRAK Zijad Ljakić 2965
27 KAKAO POSTUPITI SA SURUGOM AKO NEĆE DA SE POKRIJE? Zijad Ljakić 3086
28 PROPIS INTIMNOG ODNOSA U KUPATILU Zijad Ljakić 1610
29 SKLAPANJE BRAKA BEZ IČIJEG PRISUSTVA Zijad Ljakić 1348
30 VELIJ (STARATELJ) KATOLKINJE KOJA PRIMI ISLAM Zijad Ljakić 1191