Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Pitanja i Odgovori

Prikaži # 
# Naslov Autor Klikova
1 DUŽNOSTI SUPRUGE PREMA MUŽEVOJ DJECI IZ PRETHODNOG BRKA Zijad Ljakić 798
2 NAČIN PROŠENJA ŽENE (da li se prosi žena direktno ili preko velija i mahrema) Zijad Ljakić 1080
3 PROPIS ŽENIDBE OCA I SINA SA MAJKOM I KĆERKOM Zijad Ljakić 987
4 SVJEDOČENJE ŽENA PRI ŠERIJATSKOM VJENČANJU Zijad Ljakić 998
5 DA LI SE BRAKOVI SKLOPLJENI BEZ VELIJA TRETIRAJU KAO BLUD? Zijad Ljakić 2751
6 DA LI OPŠTINSKO VJENČANJE MOŽE ZAMIJENITI ŠERIJATSKO? Zijad Ljakić 2114
7 SAMOZADOVOLJAVANJE (stavovi i argumenti učenjaka i mezheba) Zijad Ljakić 1780
8 DA LI JE GRIJEH ODUSTATI OD VJERIDBE? Zijad Ljakić 1159
9 ŠTA JE DOZVOLJENO PROSCU DA VIDI OD TIJELA ŽENE (koju hoće zaprositi)? Zijad Ljakić 3172
10 KO IMA PRAVO NA STARATELJSTVO (VELIJA) ZA BRAK Zijad Ljakić 1268
11 PROPIS BRAKA SA SUPRUGOM KOJA JE UČINI ZINALUK Zijad Ljakić 2019
12 JE LI MASTURBIRANJE GRIJEH, JER SE LOŠE OSJEĆAM I PSIHIČKI ME UNIŠTAVA? Zijad Ljakić 5143
13 PROPIS ONANISANJA (MASTURBIRANJA) – stav mezheba i učenjaka Zijad Ljakić 1076
14 DA LI JE DJEVOJKA DUŽNA OBAVIJESTITI ZARUČNIKA DA JE IZGUBILA NEVINOST U ČINU ZINALUKA? Zijad Ljakić 5531
15 BRAK (MISJAR) U KOJEM ŽENA ODUSTANE OD NEKIH BRAČNIH PRAVA (izdržavanja, boravka i slično) Zijad Ljakić 4091
16 INTIMNI ODNOS U TOKU TRUDNOĆE Zijad Ljakić 1873
17 PROPIS NEPRILAŽENJA SUPRUZI VIŠE OD 4 MJESECA Zijad Ljakić 1423
18 KOLIKO ČESTO SUPRUGA IMA PRAVO NA INTIMNI ODNOS? Zijad Ljakić 8301
19 JE LI OČUH KRŠĆANIN MAHREM PASTORCI? Zijad Ljakić 1145
20 ŽENIDBA SA DJEVOJKOM KOJA PONEKAD KLANJA I NIJE POKRIVENA Zijad Ljakić 2925
21 BRAK RADI PAPIRA - kada je ništavan, kada haram a kada valjan Zijad Ljakić 5660
22 PROPIS USLOVLJAVANJA ŽENE MUŽU DA PORED NJE NE OŽENI DRUGU Zijad Ljakić 3924
23 VRAĆANJE PUŠTENE ŽENE RIJEČIMA, POLNIM ODNOSOM, DODIROM I SLIČNO (stavovi učenjaka i mezheba) Zijad Ljakić 1667
24 GUBLJENJE NEVINOSTI – šerijatsko tumačenje i propisi Zijad Ljakić 62705
25 POŽELJNE OSOBINE (PO ISLAMU) KOD ŽENE KOJA SE TRAŽI ZA ŽENIDBU Zijad Ljakić 3552
26 PROPIS NUĐENJA DJEVOJKE (ŽENE) SAME SEBE NEKOME ZA BRAK Zijad Ljakić 3036
27 KAKAO POSTUPITI SA SURUGOM AKO NEĆE DA SE POKRIJE? Zijad Ljakić 3153
28 PROPIS INTIMNOG ODNOSA U KUPATILU Zijad Ljakić 1718
29 SKLAPANJE BRAKA BEZ IČIJEG PRISUSTVA Zijad Ljakić 1396
30 VELIJ (STARATELJ) KATOLKINJE KOJA PRIMI ISLAM Zijad Ljakić 1297