Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Pitanja i Odgovori

Prikaži # 
# Naslov Autor Klikova
1 DUŽNOSTI SUPRUGE PREMA MUŽEVOJ DJECI IZ PRETHODNOG BRKA Zijad Ljakić 759
2 NAČIN PROŠENJA ŽENE (da li se prosi žena direktno ili preko velija i mahrema) Zijad Ljakić 1033
3 PROPIS ŽENIDBE OCA I SINA SA MAJKOM I KĆERKOM Zijad Ljakić 962
4 SVJEDOČENJE ŽENA PRI ŠERIJATSKOM VJENČANJU Zijad Ljakić 951
5 DA LI SE BRAKOVI SKLOPLJENI BEZ VELIJA TRETIRAJU KAO BLUD? Zijad Ljakić 2691
6 DA LI OPŠTINSKO VJENČANJE MOŽE ZAMIJENITI ŠERIJATSKO? Zijad Ljakić 2058
7 SAMOZADOVOLJAVANJE (stavovi i argumenti učenjaka i mezheba) Zijad Ljakić 1732
8 DA LI JE GRIJEH ODUSTATI OD VJERIDBE? Zijad Ljakić 1129
9 ŠTA JE DOZVOLJENO PROSCU DA VIDI OD TIJELA ŽENE (koju hoće zaprositi)? Zijad Ljakić 3107
10 KO IMA PRAVO NA STARATELJSTVO (VELIJA) ZA BRAK Zijad Ljakić 1243
11 PROPIS BRAKA SA SUPRUGOM KOJA JE UČINI ZINALUK Zijad Ljakić 1977
12 JE LI MASTURBIRANJE GRIJEH, JER SE LOŠE OSJEĆAM I PSIHIČKI ME UNIŠTAVA? Zijad Ljakić 4704
13 PROPIS ONANISANJA (MASTURBIRANJA) – stav mezheba i učenjaka Zijad Ljakić 1049
14 DA LI JE DJEVOJKA DUŽNA OBAVIJESTITI ZARUČNIKA DA JE IZGUBILA NEVINOST U ČINU ZINALUKA? Zijad Ljakić 5461
15 BRAK (MISJAR) U KOJEM ŽENA ODUSTANE OD NEKIH BRAČNIH PRAVA (izdržavanja, boravka i slično) Zijad Ljakić 4040
16 INTIMNI ODNOS U TOKU TRUDNOĆE Zijad Ljakić 1820
17 PROPIS NEPRILAŽENJA SUPRUZI VIŠE OD 4 MJESECA Zijad Ljakić 1394
18 KOLIKO ČESTO SUPRUGA IMA PRAVO NA INTIMNI ODNOS? Zijad Ljakić 7672
19 JE LI OČUH KRŠĆANIN MAHREM PASTORCI? Zijad Ljakić 1132
20 ŽENIDBA SA DJEVOJKOM KOJA PONEKAD KLANJA I NIJE POKRIVENA Zijad Ljakić 2873
21 BRAK RADI PAPIRA - kada je ništavan, kada haram a kada valjan Zijad Ljakić 5570
22 PROPIS USLOVLJAVANJA ŽENE MUŽU DA PORED NJE NE OŽENI DRUGU Zijad Ljakić 3898
23 VRAĆANJE PUŠTENE ŽENE RIJEČIMA, POLNIM ODNOSOM, DODIROM I SLIČNO (stavovi učenjaka i mezheba) Zijad Ljakić 1616
24 GUBLJENJE NEVINOSTI – šerijatsko tumačenje i propisi Zijad Ljakić 59779
25 POŽELJNE OSOBINE (PO ISLAMU) KOD ŽENE KOJA SE TRAŽI ZA ŽENIDBU Zijad Ljakić 3525
26 PROPIS NUĐENJA DJEVOJKE (ŽENE) SAME SEBE NEKOME ZA BRAK Zijad Ljakić 2999
27 KAKAO POSTUPITI SA SURUGOM AKO NEĆE DA SE POKRIJE? Zijad Ljakić 3128
28 PROPIS INTIMNOG ODNOSA U KUPATILU Zijad Ljakić 1673
29 SKLAPANJE BRAKA BEZ IČIJEG PRISUSTVA Zijad Ljakić 1379
30 VELIJ (STARATELJ) KATOLKINJE KOJA PRIMI ISLAM Zijad Ljakić 1262