Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

JE LI TAČNO DA SE ONOME KO POJEDE ZALOGAJ HARAMA NE PRIMAJU DJELA 40 DANA?

  • PDF

- Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Evo link predavanja:
https://www.youtube.com/watch?v=7VDRyu9_Nxo
Na početku ovog predavanju u Gradaćcu kaže ef. Nisad Drndić sljedeće (od 8:20 do 8:32 minute): „Znači, nama muslimanima Poslanik s.a.v.s. garantuje da onaj ko stavi zalogaj harama u usta 40 dana mu se ne prima dova“. Zatim, poslije toga predavač Valdet Peštalić kaže slično tome (od 14:04 do 14:12 minute): „Svaki musliman mora da bude svjestan da ukoliko konzumira haram da se njegov ibadet, dakle da li se radilo o namazu, postu, zekatu, hadžu itd., ne prihvata 40 dana“.
Pošto ja ovo prvi put čujem, zanima me je li to došlo u hadisu?
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Slično tome što su njih dvojica rekli prenosi se u hadisu od Ibn Abbasa, radijallahu anhu. On kaže da je S'ad ibn ebi Vekkas, radijallahu anhu, rekao: „O AllahovPoslaniče, dovi Allahu da me učini od onih kojima se prima dova“. Pa mu Vjerovjesnik reče: „O S'ad, učini svoju hranu dobrom (halal), bićeš od onih kojima se dova prima. Tako mi Onoga u čijoj je ruci duša Muhammeda, zaista (Allahov) rob koji ubaciti haram zalogaj u svoju utrobu neće mu biti primljeno djelo 40 dana. I kod kojeg god (Allahovog) roba izraste meso od harama i kamate, Vatra je najpreča za njega“.

Bilježi ga Taberani u „El-Mu'adžemu el-evsatu“. Slabim ga je ocijenio El-Munziri u „Et-Tergibu“ (3/12). Kaže El-Hejsemi u „Medžme'uz-evaidi“ (1/291) da u njegovom senedu ima ravija koji mu nisu poznati. Prenosi Ibn Hadžer u „Et-Telhisu“ (4/274) da ga je slabim ocijenio Ibn El-Dževzi. Slabim ga je ocijenio i Ibn Redžeb u „Džamui'ul-'ulumi vel-hikemi“ (1/277). A šejh Albani kaže u „Silsili d'aife“ (4/292, broj 1812) da je veoma slab.

Učenjaci hadisa su složni oko slabosti ovog hadisa, slabim su ga ocijenili El-Munziri, El-Hejsemi, Ibn El-Dževzi, Ibn Redžeb i šejh Albani.

Sa druge strane, za mnogo veće grijehe od haram zalogaja, poput zinaluka, krađe i slično, nije došlo u šerijatskim tekstovima da se djela ne primaju, pa kako onda da to bude za jedan haram zalogaj?

Sa slabim hadisom se ne dokazuje propis, a ako se navede taj hadis obaveza je naglasiti i upozoriti na njegovu slabost. Prije nego što se neki hadis iznese u javnost i izgradi na njemu određen propis, treba provjeriti njegovu vjerodostojnost ili pitati učene.

Prema tome, ovaj hadis je jako slab i ne može biti dokaz da se djela ne primaju 40 dana onome ko pojede jedan haram zalogaj. Takođe, nije dozvoljeno dokazivati ovaj propis sa ovim slabim hadisom.

Ve billahi tevfik.


Izvor: www.ehlus-sunne.ba