Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

KUPOPRODAJA ISLAMSKE LITERATURE UNUTAR MESDZIDA

  • PDF

PITANJE:
- Esselamu alejkum,
Da li su izzuzeti od prodaje u dzamiji :vjerska literatura, ilmihali, takvimi i slicno, dakle sve sto koristi davi ako to ne prodaje pojedinac vec institucija ili dzemat pa se to opet koristi u davetske svrhe jer znamo za  hadis Poslanika sallallahu alejhi we selem o zabrani trgovine u dzamiji. On djeluje opsteg karaktera a vidim da je to misljenje jako zaspuljeno pa koliko ima uporista.
I samo jos ovaj dodatak. Covjek koji daje fetve i IZ sandzaka poznat je po tome da zna da izvrce cinjenice pa cak i da hadise tumaci po svom htjenju, pa je tako jedan hadis od Timizije preveo ovako:Tako se i prenosi hadis od Poslanika a.s. koji kaže: “Kada čujete nekoga u džamiji da nudi robu na prodaju, recite: Allah ti ne dao koristi od tvoje trgovine, a kada čujete da neko u džamiji traži svoju izgubljenu životinju, recite: Allah ti je ne povratio!”(Hadis prenosi Tirmizi).
Znam za verziju hadisa koga vidite da trguje u dzamiji...........pa me interesuje da li je ovo ispravan prevod i da li je umjesto trgovine (koja znaci opstu) prevedeno nudi robu, ( a to znaci paprike, paradazj i sl).
Evo da vidis kako on oplete po braci skoro uvijek kad ga neko pita tako skakljiva pitanja po njih.
http://www.islamskazajednica.org/index.php?option=com_ezine&task=read&page=2&category=12&article=241

ODGOVOR:


Alejkumusselam.

Pravi prijevod hadisa je: "Kada vidite nekoga da prodaje ili kupuje u msdzidu, recite mu: neka ti Allah ne da zaradu u tvojoj trgovoni". A ovo znači da hadis o zabrani ili pokuđenosti prodaje u mesdžidu u svojoj općoj formi riječi obuhvata sve vrste kuporodaja bez izuzetka.

Nisam nasao da je neko od komentatora hadisa napravio izuzetak u islamskoj literaturi osim Ibn Bettala u njegovom komentaru Buharijinog Sahiha.

Bitno je napomenuti da je po pitanju kupoprodaje unutar mesdzida većina učenjaka, od hanefija, malikija,šafija, Ibn Tejmije, Tirmizija i ostalih, na stavu da hadis ukazuje na pokuđenost tog djela a ne zabranu. Dok su hanabile na stavu da je to djelo zabranjeno.

Dokaz, tekast hadis, je na strani hanabila.

Mnogi savremeni učenjaci smatraju da pod ovu zabranu prodaje unutar mesdžida potpada i propagiranje novina ili islamske literature sa minbera (hutbi) ili unutar džamija na predavanjima a ne sama bukvalna kupoprodaja.
Ve billahi tevfik.