Zvanična stranica - dr. Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Layout

Cpanel

VRIJEME KADA ĆE LJUDI BITI POPUT VUKOVA

Prenosi se od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Doći će vrijeme kada će ljudi biti biti poput vukova, pa ko ne bude vuk, pojet će ga vuci“.

Bilježi ga Ibn el-Dževzi u „El-Mevdu'at“ (1/111) i prenosi od Darekutnija da je rekao: „Sa ovim rivajetom se izdvojio Zijad (ibn ebi Zijad el-Džessas)“.

Prenosi Sujuti u „El-Alai'“ (2/156) da je došlo u „El-Mizanu“ da nema razilaženja da je ovaj ravija slab.

Bilježi ga Taberani u „Evsatu“ i Hesemi u „El-Medžme'i“ i kaže da su u njemu ravije koje ne poznaje.

Prema tome, hadis je jako slab i ne povlači za sobom nikakve propise.

Ve billahi tevfik.