Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

ISLAMSKA MIKROKREDITNA FONDACIJA – krediti bez kamate

  • PDF

PITANJE: Esselamu alejkum, poštovani šejhu.

Htjela sam da vas pitam u vezi uzimanja kredita. Obratila sam se prvoj islamskoj mirokreditnoj fondaciji u Sarajevu za iznos od 3000 km. Uzimaju mi administrativne troškove u iznosu od 270 km, da li se to podrazumjeva pod kamatom? Kredit je namjenjen za dječije školovanje. Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

O ovakvoj vrsti kredita sam već ranije govorio i pisao.

Pogledaj na You tube isječak iz predavanja o Savremenim oblicima kamate pod naslovom: Beskamatni kredit uz plaćanje administrativnih troškova:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=y_mnTN0KW_I&nohtml5=False

Od tekstova na tu temu je odgovor pod naslovom "SAVREMENI IMOVINSKI POSTUPCI U KOJIMA IMA KAMATE". Evo link:

http://zijadljakic.com/index.php?option=com_content&view=article&id=371:savremeni-imovinski-postupci-u-kojima-ima-kamate&catid=65:aktuelne-teme&Itemid=133

U tom tekstu između ostalog piše sljedeće:

"BESKAMATNI KREDIT UZ PLAĆANJE ADMINISTRATIVNIH TROŠKOVA, ovakvi krediti su u osnovi dozvoljeni ako ono što se naziva administrativnim troškovima nije prikrivena kamata nego stvarni realni troškovi administracije (struje, kirije, plaćanja radnog osoblja i slično).

Da bi administrativni troškovi bili stvarni i realni a ne prikrivena kamata treba da ispune dva uvjeta:

Prvi: da ne čine više od četiri posto ukupnog kredita.

Drugo: da se postotak administrativnih troškova ne povećava sa veličinom kredita.

Ako se ispune ova dva šarta beskamatni kredit sa administrativnim troškovima je dozovoljen i ne predstavlja prikrivenu kamatu."

Prema tome, u spomenutom kreditu koje daje ova ISLAMSKA MIKROKREDITNA FONDACIJA nije ispunjen prvi šart, jer administrativni troškovi predstavljaju čistu kamatu od 9%. Uzimanje ovih kredita predstavlja zabranjenu kamatu.

Ve billahi tevfik.

© 2016 http://www.ehlussunne.ba