Zvanična stranica - dr. Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Layout

Cpanel

SAVREMENA PITANJA / AKTUELNE TEME

INSTITUCIONALNA (IZ) NESTRUČNOST ILI CILJANO PLASIRANJE NEISTINA (odgovor na tvrdnju da sam ekstreman i latentni tekfirovac uposlenika IZ-a)

  • PDF

U organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održana je Treća naučna konferencija pod naslovom Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: IZAZOVI I ODGOVORI 21.12.2017 u Sarajevu. Zatim je izdata knjiga koja sadrži Program i knjige sažetaka.

Između ostalog na strani 145 je objavljeno izlaganje „VANINSTITUCIONALNA TUMAČENJA ISLAMA U BIH: DJELOVANJE NVO I MEDIJA“ (koje ima 22 stranice) autora Hikmeta Karčića i Elvedina Subašića.

(file2424243236214930914 (2).pdf)

Kao što u naslovu stoji, tekst govori o djelovanju nevladinih organizacija i medija (selefijskih, ihvanijskih, sufijskih, rafidijskih, turskih i Ahmedija) koji se bave tumačenjem islama u BiH mimo institucija IZ-a.

U cijelom tekstu nije ni o kom pojedincu pisano posebno jer je tema o organizacijama a ne pojedincima, osim o meni lično. Zbog nestručnosti i iznesenih neistina prenijet ću njihove riječi (dva pasosa), a zatim se kritički osvrnuti na izloženo.

Više...

UPOTREBA SLIKA ŽIVIH BIĆA (Ibn El-Arebi, Ibn Hadžer i Ibn Usejmin)

  • PDF

Korištenje i upotreba slika na kojima je naslikano ono što ima dušu, svejedno bile one naslikane rukom ili aparatom (telefonom, kamerom i slično), je pitanje koje se potpuno razlikuje od samog crtanja i slikanja koji su zabranjeni na osnovu jasnih i nedvosmislenih hadisa.

Prenosi Ibn Hadžer u "Fethul-bari" (10/480) mišljenja učenjaka oko upotrebe crteža, slika i kipova (svega što je u trodimenzionalnom obliku a ima dušu) onako kako ih je rezimirao malikijski učenjak Ibnul-Arebi:

Više...

PROPIS GLEDANJA BORBI UFC-a

  • PDF

Nakon najveće borbe u historiji UFC-a (u nedjelju 07.10.) između muslimana Dagestanca Habiba Nurmagomedova i Irca Konora Mekgregora (Conor McGregor), briljantne pobjede muslimana, neželjenog skandala i popularnosti muslimanskog borca, uveliko se postavljalo pitanje šerijatskog propisa gledanja i praćenja borbi UFC-a.

Više...

PROPIS BAVLJENJA ŽENE MUSLIMANKE POLITIKOM (kandidovanje muslimanke za političke funkcije i glasanje za nju)

  • PDF

Bavljenje žene muslimanke politikom u islamskom poimanju političkog djelovanja može se podijeliti u dva stanja:

Prvo - izabiranje i postavljanje žene namjesnikom države (predsjednikom), ministrom, članom parlamenta, vlade, načelnikom općine i sličnih političkih funkcija.

Drugo - učestvovanje žene u izabiranju predstavnika vlasti tj. glasanje.

Po ovom pitanju, tj. glasanju žena, savremeni učenjaci imaju podijeljeno mišljenje između dozvole i zabrane, ispravno je, a Allah zna najbolje, da nema smetnje da žene muslimanke učestvuju u glasanju na što ukazuju neki argumenti, sa tim da ovo nije tema teksta pa neće biti detaljnog govora o tome.

OBNAŠANJE POLITIČKIH FUNKCIJA OD STRANE ŽENA

Više...

O KNJIZI „ŠEJH JUSUF BARČIĆ – Iskušenja na davetskom putu“

  • PDF

Nakon čitanja i analize knjige, ovo su neke primjedbe na istu:

Opće primjedbe

- generalna ocjena je da knjiga predstavlja čisti promašaj biografije poznate ličnosti

- autor(ica) knjige govori o sebi koliko i o samoj biografskoj ličnosti

- knjiga je jako loš književni pokušaj opisa događaja i ličnosti daleko od klasičnog načina pisanja životopisa određenih poznatih ličnosti

- knjiga ima tekfirski zadah u načinu ophođenja prema neistomišljenicima

- nedostatak kritičkog pristupa postupaka šejha Jusufa Barčića

- knjiga je napisana u jednog cugu, bez vremenskog i tematskog rasporeda

- nedostaju mnogi detalji vezani za život šejha Jusufa Barčića

- generalno tekst knjige ima jako negativan naboj

- fanatična mržnja prema tradicionalnim muslimanima, i uvredljiv neprimjeren opis nedoličan vjernicima, uz literalni vrhunac hvaljenja šejha Jusufa.

Neke detaljnije primjedbe na sadržaj knjige

Više...