Način uzimanja GUSULA (KUPANJE) koji je vadžib i po sunnetu

Kategorija : OLAKŠANI FIKH
Views : 185