Zvanična stranica - dr. Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Layout

Cpanel
E-mail Ispis PDF

UBIJANJE PASA
- Esselamu Alejkum,
Poznati su mi svi propisi uvezi s držanjem psa,ali ja sam u situaciju u kojoj ne znam kako postupit.
Moja kuća je pored same ceste i tako jedne prilike neko mi je ostavio malo štene jedav da i ima mjesec dana ja nisam imala izbora nego da ga nahranim i onda je ono stalno bilo tu kako me je bilo strah daga ne udari neki auto a i bilo je bolesno ja sam ga odlučila da zadržim bar dok malo neodrase i ojača dabi mogao sam sebi tražit hranu,međutim kako je vrijem odmicalo ja sam se vezival za štene i sve sam čekala  da još malo odraste pa onda ću ga odnijeti negdje a nisam znala gdje.Posle tri mjeseca kad  ga je otac pustio da se igra njeg je auto udarilo i odnijela sam ga veterinaru ali mu nije bio spasa(odnosno morali bi mu ampurirati prvu nogu,te bi se patio   mjeseca dan i opet bbi bilo upitno dali će preživjeti) i oni su predložili da mu daju inekciju za smrt i ja sam se složila pa me isad savijest peče dali sam to trebal odobriti koliko je to grijeh za mene?.
Eh sad opet imam isti slučaj isto sve,opet mi je neko ostavio drugo štene.Molim vas posavijetujte me kako da postupim???

Više...
E-mail Ispis PDF

Ovo je jedno od osjetljivijih pitanja današnjice oko kojeg je nastala velika zbrka i polemika, o njemu su napisane posebne studije, izvršena izučavanja i analize, održano mnoštvo seminara i konferencija. Ovo pitanje je obrađivano na nekim fikhskim kolegijama preko dvadeset godina, kao što je slučaj sa Kolegijom islamskog prava pri Rabiti. Da bi na kraju rezultat bio sljedeći: ispravno određivanje početka i kraja Ramazana je putem viđenja mlađaka, astrološko proračunavanje je pogrešan stav oprečan idžmau učenjaka ovog Ummeta i jasnim šerijatskim dokazima

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Selam alejkum. 
Halalite na greškama iz prošlog pitanja, jednostavno nekad nemam vremena da napišem pa moram na brzaka, halalite još jednom što me niste razumeli.
To vezano za sestrinog dečka što sam vas pitala, uglavnom on je preselio na Ahiret na petak, a poznato nam je kada mumin preseli na petak da ce biti sačuvan kaburskog azaba. Pa mi se on pojavio u snu kao da nije pod kaburskim azabom nego baš da se lepo ophode prema njemu u kaburu i da ga tamo paze (tako je on meni u snu rekao) i bio je veoma srećan sto je došao kao da vidi mene i supruga, oboje klanjamo svaki namaz. Moram da napomenem da on nije bio musliman a da li je verovao u Boga to ne znam. Pa sam htela da vas pitam da li ima mogućnosti da je on sačuvan kaburskog azaba s obzirom da je umro na petak?


ODGOVOR: Alejkumusselam.
Prije odgovora na pitanje potrebno je preispitati tvdnju i uvjerenje da onaj ko umre u petak da je sačuvan kaburskog azaba, zatim da li nemuslimani imaju kaburski azab te nakon toga dati odgovor sa osvrtom na snove.

Ko umre u petak biće sačuvan kaburskog azaba
O vrijednosti (fadlu) umiranja u petak prenešen je hadis u rivajetima od Abdullah ibn 'Amra ibn El-'Asa, Enesa i Džabira, radijallahu anhum.
U rivajetu od Abdullah ibn 'Amra ibn El-'Asa, radijallahu anhu, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nema muslimana koji umre na dan ili noć petka a da ga Allah neće sačuvati kaburske fitne (kazne)". Bilježe ga Tirmizi, Ahmed, Tahavija u "Šerhu muškilil-asar" i Abdurrezak u svom "Musannefu". Ovaj rivajet su ocijenili slabim Tirmizi, Tahavija i Zehebi zbog prekida u lancu seneda i zbog ravije Hišam ibn S'ada.
A u rivajetu od Enesa, radijallahu anhu, je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko umre u petak biće sačuvan kaburskog azaba". Bilježi Ebu J'ala u svom Musnedu, a sened hadisa je veoma slab jer su trojica ravija u hadisu Jezid ibn Eban, Vakid ibn Selame i Abdullah ibn Džafer slabi.


A rivajet od Enesa, radijallahu anhu, u njemu je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko umre na dan ili noć petka biće sačuvan kaburskog azaba i doći će na Sudnjem danu sa obilježjem šehida". Bilježi ga Ebu Nu'ajm u "Hiljetul-evlija'", au njegovom senedu je Omer ibn Musa a on je ravija koji je izmišljao hadise.
Šejh Albani je rekao u knjizi "Ahlamul-dženaiz" da je rivajet od Abdullah ibn 'Amra, radijallahu anhu, kojeg bilježe Tirmizi i Ahmed (sa dva seneda) dobar ili vjerodostojan sa mnoštvom drugih rivajeta koji ga podupiru. Međutim, šejh Šuajb Arnaut, nakon što je u svom komentaru Musneda imama Ahmeda ocijenio slabim rivajet od Abdullah ibn 'Amra, radijallahu anhu, te naveo sve druge rivajete i nakon analize njihovih seneda ocijenio ih slabim, je rekao: "Rivajeti ovog hadisa od drugih ashaba (misli na rivajete od Enesa i Džabira, radijallahu anhuma) zbog svoje slabosti ne mogu pojačati hadis (od Abdullah ibn 'Amra, radijallahu anhu) a Albani je pogriješio u "Ahkamul-dženaiz" kada je ga je ocijenio dobrim ili vjerodostojnim".

Takođe, šejh S'ad El-Humejd kaže za hadis da je slab te da ni jedan rivajet nije vjerodostojan niti se hadis može osnažiti sa mnoštvom svih rivajeta. Slabim su ga ocijenili Ibn Hadžer i Abdurrahman El-Mubarekfuri.
Nakon spomenutog sasvim je jasno da se sa ovim slabim hadisom u svim njegovim rivajetima ne može graditi akidetsko uvjerenje da smrt u petak čuva od kaburskog azaba. Ono što koristi čovjeku u njegovom kaburu su iman i dobra djela. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je umro u ponedjeljak kao što je došlo u Sahihu Buharije, takođe većina najboljih ashaba nisu umrli u petak, sa druge strane, mnogi kjafiri ili muslimani veliki griješnici su umrli u petak, pa zar samo umiranje u petak što je stvar Allahovog kadera da bude presudno po pitanju kaburskog azaba? Musliman treba da vodi brigu o svojim dobrim djelima jer na njima se gradi kabursko kažnjavanje ili uživanje.

A što se tiče kaburskog azaba da li je on specifičan samo za Ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ili su njemu izloženi i ostali Ummeti, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Skupina je na stavu da je to specifično samo za Ummet Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a dokaz im je vjerodostojan hadis od Zejd ibn Sabita, radijallahu anhu, kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu a u kojem je došlo da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Zaista se ovaj Ummet iskušava u kaburovima". Dok je skupina učenjaka na stavu da kabursko iskušenje nije specifično samo za ovaj Ummet, to dokazuju ajetom u kojem Uzvišeni kaže: "Oni se ujutro i naveče u vatri prže, a kada nastupi Sudnji dan: 'Uvedite faraonove ljude u patnju najtežu" (Gafir, 46). Treća skupina učenjaka od kojih je Ibn Abdulberr smatra da nema dokaza koji presuđuje u ovoj mes'eli, moguće je i jedno i drugo.
Naravno, ono što je općepoznato i oko čega nema razilaženja među muslimanima, je da kjafir koji umre kao nemusliman da će biti stanovnik Džehennema. Dokaz za to je hadis kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Tako mi Onog u čijoj je ruci Muhammedova duša, neće za mene čuti niko iz ovog Ummeta (misli se na sve ljude kojima je poslan i kjafire i mu'mine) bio židov ili kršćanin a zatim umre i ne povjeruje u u ono sa čime sam poslan a da neće biti stanovnik Vatre".

Prema tome, taj dečko ako je umro kao nemusliman, svejedno vjerovao u Boga ili ne, na Sudnjem danu biće od stanovnika Vatre jer je umro kao nemusliman, neće mu koristiti ni u kaburu niti na Sudnjem danu to što je umro u petak, jer hadis o tome je slab. Ovo je ono što je sigurno i što je zasnovano na valjanim i pouzdanim argumentima, zato se snovima ne može dati prednost nad onim što je pojašnjeno u šerijatskim tekstovima.

Ve billahi tevfik.

 

KAKO POSLATI PITANJE ?

Trenutno se pitanja primaju samo putem FB stranice.

Postavi pitanje