Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

E-mail Ispis PDF

PITANJE: Es-Selamu Alejkum Ve-Rahmetullahi Ve-Berakatuhu.

Zelio bih da me malo uputite u vezi DAWE:
Većina učenjaka tvrde da je život muslimana u nemuslimanskim zemljama haram. Kao jedno od opravdanja za život muslimana u nemuslimanskim zemljama navode vršenje dawe.
Mene zanima koliko musliman u ovakvoj situacija mora biti aktivan po pitanju dawe da bi to za njega bilo opravdanje za život u nemuslimanskoj zemlji.
I molim vas odgovorite mi koji su OSNOVNI uslovi koje musliman mora da ima da bi mogao da poziva u Islam, tj. da vrši dawu. I da li se dawa preporučuje najviše daijama? Da vas Allah nagradi!

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselamu alejkum!
Šta se računa ženi koja ima spontani pobačaj, ne znam da li je to kao poslije poroda, nifas, ili se računa kao nešto drugo? Pošto praktikujem vjeru, ne znam šta mi je činiti, jer će nečisto stanje potrajati jedno vrijeme. Ako može odgovor, da vas Allah nagradi.

Više...
E-mail Ispis PDF

Džihad, tj. borba rukom (životom), je u osnovi fard kifaje (ako ga obavi jedna skupina muslimana spada obaveza sa ostalih) po većini učenjaka ovog Ummeta. Na ovo ukazuje ajet: ''Naređuje vam se borba'' (El-Bekara, 216). Džihad nije fard ajn zbog ajeta: "Svi vjernici ne treba da idu u boj'' (Et-Tevba, 122), a na početku Islama bilo je naređeno svim muslimanima: ''Krećite u boj bili slabi ili snažni.'' (Et-Tevba, 41)
Džihad (borba na Allahovom putu) je jedno od najvrednijih djela kako je došlo u vjerodostojnom hadisu: ''Jutarnji odlazak i večernji povratak s Allahovog puta su vrijedniji od dunjaluka i onoga što je na njemu.'' (Buharija i Muslim)

Više...
E-mail Ispis PDF

"A starim ženama koje ne žude više za udajom nije grijeh da odlože ogrtače svoje, ali nepokazujući ona mjesta na kojima se ukrasi nose; a bolje im je da budu krjeposne. Allah sve čuje i sve zna." (En-Nur, 60)

PITANJE: Selam alejkum, uvaženi šejh.

Imam stariju majku koja je ima preko 60 godina, klanja i posti i trudi se u islamu koliko može, ali ne nosi hidžab. Kao razlog navodi to što je stara i sto je u suri Nur u 60. ajetu Allah dozvolio starijim ženama da odlože prekrivače svoje, da li je njen stav ispravan? Allah vas nagradio svakim hajrom.

Više...

Qur`an | Rašid al-Afasi

POSTAVI PITANJE

E-mail adresa na koju će te slati pitanja:

 

usjencisablji@gmail.com

NE PRIMAMO NOVA PITANJA - POJAŠNJENJE I NAPOMENA

Zbog velikog broja pristiglih pitanja, čiji broj prelazi 1000 pitanja već odavno, ne šaljite više pitanja OSIM HITNIH PITANJA na koja će se odgovarati kratko bez argumenata. Hvala na razumijevanju.