Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

E-mail Ispis PDF

- Es-Selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu
Zanima me da li mi možete malo pojasnit: poznato fikhsko pravilo: "Cini se manje zlo od dva zla ako je jedno od njih neminovno", ajet "Bojte ste Allaha koliko ste u mogućnosti", te ajet: "Onome ko se Allaha boji On će izlaz naći". Zatim, kako musliman da očuva svoj tevekkul na Allaha i sprovedbu ovog fikhskog pravila...kako to sve da shvatim jer nisam učen u islamskom pravu, tj. jako puno ne znam?
Da vas Allah Uzvišeni nagradi i podari svako dobro i dug život u hajru...
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Više...
E-mail Ispis PDF

Kod nas je uvriježeno i smatra se da je sura Jasin jedna od najboljih i najvrednijih sura u Kur'anu te da je veoma pohvalno i poželjno njeno učenje u raznoraznim prilikama, kao na samrti, prilikom dženaze, za dušu umrlog, u "mubarek" noćima, radi bereketa i uopćeno da ako treba učiti neku suru najbolja je sura Jasin i mnoge druge stvari zavisno od mjesta do mjesta i od sredine do sredine.

Sve ovo navedeno nema uporišta u vjerodostojnom Sunnetu, niti u praksi ashaba i tabi'ina niti selefa ovog Ummeta izuzev učenja sure Jasin na samrti (a ne umrlom) o čemu će biti riječi posebno. Kako se to kod nas proširilo, ko je prvi uvodio neke od pomenutih praksa zahtijeva analizu i istraživanje. S tim da to ne utiče na šerijatski status svega spomenutog a vezanom za suru Jasin.

Nema ni jednog validnog hadisa koji ukazuje na vrijednost učenja sure Jasin uopćeno niti u određenim prilikama. A s obzirom da je učenje Kur'ana ibadet, a da bi se činio neki ibadet on mora biti propisan šerijatskim tekstom, svejedno bio on opći ili poseban.

Više...
E-mail Ispis PDF

Prenešeno je nekoliko hadisa koji govore o temi Allahovog najuzvišenijeg imena sa kojim se dova ne odbija. Od tih hadisa su sljedeći:

1. Hadis od Ebu Umame, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allahovo najuzvišenije ime koje ako se dovi sa njim usliša (dovu) se nalazi u tri sure iz Kur'ana: u Bekari, u Ali Imran i u Tahi".

Kaže Hišam ibn Ammar, hatib Damaska: "U  suri El-Bekara 255. ajet, u suri Ali Imran 1 i 2. ajet i sure Taha 111. ajet". Bilježi ga Ibn Madže a dobrim ga je ocijenio šejh Albani.

2. Hadis od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je on sjedio sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, a neki čovjek je klanjao i dovio: (Allahumme inni es'eluke bi enne lekel-hamdu la illahe ille ente el-mennanu bedi'us-semavati vel-erdi ja zel-dželali vel-ikram ja hajju ja kajjum), pa je rekao Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: "Dovio je Allahu sa njegovim najuzvišenijim imenom sa kojim kada se dovi On usliša, a ako sa njim nešto zatraži On mu da". Bilježi ga Tirmizi, Ibn Madže i Nesai a vjerodostojnim ga je ocijenio Albani.

Više...
E-mail Ispis PDF

- Selam iz Kaira!
Poznati su šerijatski dozvoljeni načini liječenja od sihra, poput liječenja učenjem određenih ajeta Kur'ana, rukjom... Mene zanima da li postoji ijedan ispravan način liječenja sihra zapisima, učenjem na vodu, ispisivanjem ajeta, ili je taj način gledano šerijatski zabranjen u potpunosti? Tom metodom se koriste mnogi imami, hodže, na našim prostorima koja im ide u prilog, jer stiču tim načinom liječenja materijalne prihode od naivnih ljudi, koji na to padaju! Neka vas Allah dž.s. nagradi, amin!
ODGOVOR: Alejkumusselam!

Više...

Qur`an | Rašid al-Afasi

POSTAVI PITANJE

E-mail adresa na koju će te slati pitanja:

 

usjencisablji@gmail.com

NE PRIMAMO NOVA PITANJA - POJAŠNJENJE I NAPOMENA

Zbog velikog broja pristiglih pitanja, čiji broj prelazi 1000 pitanja već odavno, ne šaljite više pitanja OSIM HITNIH PITANJA na koja će se odgovarati kratko bez argumenata. Hvala na razumijevanju.