Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

E-mail Ispis PDF

PITANJE: Selam alejkum.
Čuo sam da neki ljudi tvrde da ima predaja koja se tiče "međunarodnog pozdrava 'dobar dan'" koju ću parafrazirati. Kad je naš voljeni Poslanik a.s preselio na ahiret nevjernici su rekli da je to "DOBAR DAN", te da je tada to postalo kao službeni pozdrav. Zanima me da li je ovo tačno?

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE 1: Selam alejkum. Poštovani, htela bih da vas pitam da li je dozvoljeno klanjati namaz sedeći na stolici? Imam problema sa okoštavanjem hrskavice u kolenu, sa čim su mi povezani i misići i što mi stvara veliki napor pri spuštanju na sedždu i pri ustajanju, osim toga, ne mogu izdržat da su mi kolena skupljena, jer me posle boli mnogo. Je li se trebam trudit i klanjat do kad budem mogla normalno ili mogu klanjat sedeći? Smanjuje li to vrednost namaza? Allah Vas nagradio!

PITANJE 2: Eselamu alejkum. Treba mi jedna informacija. Kako klanjati sjedeći. Pošto sam u osmom mjesecu trudnoće i moram mirovati, s tim da sad klanjam normalno jer osjetim da još mogu, ali da se pripremim ukoliko ne budem mogla i kad odem u bolnicu da znam. Ako mogu stajati a ne mogu obaviti sedzdu, kako ću onda. Ili ako ne mognem ni stajati kako da sve obavim sjedeći. Allah vas nagradio!
ODGOVOR: Alejkumusselam.


Kaže Uzvišeni: "Bojte se Allaha koliko možete" (Et-Tegabun, 16). U hadisu kojeg bilježe Buharija i Buslim u svojim Sahihima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Kada vam nešto naredim uradite to koliko možete, ...". Ovim ajetom i hadisom vjernici su obavezni izvršavati naredbe shodno njihovim mogućnostima. Pa ono što nisu u stanju da izvrše Allah, dželle še'nuhu, ih neće za to ni pitati.

Od mes'ela koje ulaze u gore spomenuto pravilo je i pitanje načina klanjanja namaza od strane onih koji nisu u stanju da čine neke ruknove namaza poput stajanja, pregibanja i sedžde. Po ovom pitanju je prenešen vjerodostojan hadis od Imran ibn Husajna, radijallahu anhu, kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Klanjaj stojeći, a ako nisi u stanju onda sjedeći, ako i to nisi u stanju pa onda na strani". Ovaj hadis je dokaz da se farz namaz ne klanja sjedeći osim iz opravdanog razloga, a to je nemogućnost da se stoji, a pod ovo ulazi i strah od nanošenja štete. Naravno, pod nemogućnošću se misli i na bolest.

Prema tome, shodno tvom stanju kako si ga opisala tebi je dozvoljeno da klanjaš sjedeći na stolici ako zbog bolesti ne možeš stojeći niti sjedeći.
Nakon ovoga ostaje da se pojasni kako u tom stanju trebaš klanjati. Naime, bilježi Bejheki u svom Sunnenu od Džabira, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao jednom bolesniku: "Klanjaj na zemlji ako si u stanju, a u protivnom klanjaj išaretom, neka tvoja sedžda bude niža od tvog ruku'a". Kaže Ibn Hadžer da je sened ovog hadisa jak, međutim Ebu Hatim smatra da su ovo riječi Džabira, radijallahu anhu. Oko validnosti ovog hadisa muhadisi imaju podijeljeno mišljenje, s tim da ovaj hadis podupiru drugi rivajeti koji su takođe slabi.

Ovaj hadis ukazuje da onaj ko nije u stanju da čini sedždu, svejedno klanjao sjedeći na nogama, ili na stolici, ili klanjao stojeći, da je njegov način klanjanja takav da odlazak na sedždu išareti naginjanjem tijela naprijed, a činjenje ruku'a išareti naginajnjem tijela upola od išareta za sedždu. To znači da se sedžda ne čini na jastuku, stolici, stolu i sličnom nego u zraku a ruke se drže na koljenima.

Ve billahi tevfik.

E-mail Ispis PDF

PITANJE: Sellam alejkum.

Imam jedno pitanja, čula sam da ste vi u mogućnosti da dajete dobre savjete i odgovore na pitanja vezane za Islam!!

Pročitala sam Kur'an! Voljela bih znati, dali ima neka dova "posebna" koju bih mogla izučiti na kraju ...??

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselamu alejkum.
Imam jedno pitanje u vezi efendije. Živimo u Americi. Napravili smo džamiju sa jednim efendijom koji je u našem džematu već 15 godina i bio je dobar efendija. Imali smo u džematu 300 džematlija, a sada nas nema ni 80. Mnogi ljudi se ljute na efendiju i neće da dolaze u džamiju zbog njega. Džemat nam se raspada. Ja ne želim da ne idem zbog efendije. A bila sam sretna što ćemo imati našu džamiju i što imamo gdje da idemo. Od samog početka sam učestovala u izgradnji, i parama i radom, kad je god šta trebalo. Brate, imala bih toga šta pisati. Moje pitanje je: ako zbog velikog broja ljudi što ne dolaze u džamiju i kažu da je to zbog efendije, je li se nama prima namaz ako mi klanjamo za njim? Da nas dragi Allah uputi na Pravi put, a tebe nagradi za odgovor. Selam alejkum, brate.

Više...

Rašid al-Afasi

GREŠKE KOD VAKTIJA

STAZOM ISPRAVNIH PRETHODNIKA

POSTAVI PITANJE

E-mail adresa na koju će te slati pitanja:

usjencisablji@gmail.com

NE PRIMAMO NOVA PITANJA - POJAŠNJENJE I NAPOMENA: Zbog velikog broja pristiglih pitanja, čiji broj prelazi 1000 pitanja već odavno, ne šaljite više pitanja OSIM HITNIH PITANJA na koja će se odgovarati kratko bez argumenata. Hvala na razumijevanju.