Zvanična stranica - dr. Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Layout

Cpanel
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Selam alejk, šejh Zijad.

Jedan brat kaže nisam se vjenčao šerijatski, 15 godina je u braku vratio se vjeri, praktikuje islam. Kopka ga i teško mu što nije šerijatski vjenčan. Ne bi da ide hodži. Traži da ga vjenčam kako bi se umirio i on i supruga. Ako bi mogao savjet i način ko ih može vjenčati, uvjeti, način. Da li treba sada nakon 15 godina braka i dvoje djece itd.

Više...
E-mail Ispis PDF

Allah je Onaj koji daje opskrbu. Kaže Uzvišeni: „A na nebu je opskrba vaša (u kiši koju Uzvišeni spušta) i ono što vam se obećava“ (Ez-Zarijat, 22), „Opskrbu daje jedino Allah, Moćni i Jaki“ (Ez-Zarijat, 58).

Mu'minima je propisano da opskrbu traže na halal način, jer je ona kaderom određena, neće se povećati uzimanjem harama niti će se umanjiti traženjem samo onoga što je halal. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „O ljudi, bojte se Allaha i na lijep način tražite (opskrbu), zaista duša neće umrijeti sve dok ne upotpuni svoj rizk (opskrbu), pa i ako sporo dolazi. Bojte se Allaha i na lijep način tražite (opskrbu), uzmite ono što je halal a ostavite ono što je haram“. Bilježe ga Ibn Madže, Hakim, Ibn Hibban, Bejheki i Taberani od Džabira, radijallahu anhu. Vjerodostojnim ga ocjenjuju Hakim, Ibn Hibban, Albani i Šu'ajb Arnaut.

U šerijatskim tekstovima su spomenuti neki putevi (dobra djela) sa kojima se povećava rizk (opskrba ili nafaka). Od tih puteva i djela su sljedeće:

Više...
E-mail Ispis PDF

Načini, metode i sredstva sa kojima se liječi i uništava sihr se mogu podijeliti u dvije kategorije: 1- one koje su potvrđene u šerijatskim teksotvima i 2- one koje su se pokazale uspješnim u praksi a ispunjavaju tri šarta za dozvoljeno liječenje od sihra.

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Selamu alejkum.

Kakav je islamski propis po pitanju himne, tj. kada se himna peva kada se ustane u tome trenutku dok se peva. Ili ako se neko zadesi na mestu gde se peva himna. Kao na primer na utakmici i bude stojao kao i svi drugi, kakav je islamski stav? Odgovorite mi, hitno je.

Više...

KAKO POSLATI PITANJE ?

Trenutno se pitanja primaju samo putem FB stranice.

Postavi pitanje