Welcome to the Frontpage

E-mail Ispis PDF

KADA SE LJUDI RAZIĐU, GLEDAJTE NA ČEMU SU MUDŽAHIDI; ZAISTA JE ISTINA SA NJIMA“,
jer Uzvišeni kaže: "Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti". (El-Ankebut, 69)
----------
Kaže Ibn Tejmije (Medžmu'ul-fetava, 28/442): „Kažu dvojica imama, Abdullah ibn Mubarek i Ahmed ibn Hanbel, i drugi mimo njih: Kada se ljudi raziđu, gledajte na čemu su mudžahidi, zaista je istina sa njima, jer Allah kaže: Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti“.
Kaže Ibnul-Kajjim (Medarudžus-salikin, 1/506): „Kažu el-Evza'i i Ibn Mubarek: Kada se ljudi raziđu, gledajte na čemu su mudžahidi, jer Uzvišeni Allah kaže: Oni koji se bore radi Nas, Mi ćemo ih sigurno putevima koji Nama vode uputiti“.

Više...
E-mail Ispis PDF

Od Ebu Seida, radijallahu anhu, se prenosi da bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poslije (početnog) tekbira učio: „E'uzu billahi-s-semi'i'l-'alimi mine-š-šejtani-r-radžim min hemzihi, ve nefhihi, ve nefsihi.“

(Utječem se Allahu, Koji čuje i zna, od prokletog šejtana, njegovog ludila, oholosti i poezije)

Bilježe ga Tirmizi, Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže i Ahmed.

Lanac prenosilaca hadisa je: od Džafer ibn Sulejmana, od Alijja ibn Alijj er-Rifaija, od Ebu el-Mutevekkila en-Nadžija, od Ebu Se'da el-Hudrija.

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselam alejkum.

Je li dozvoljeno umjesto skraćivanja da brijem brkove ili da ih mašinicom na nulu skratim? Nekako mi tako lakše. Allah vas nagradio.

ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hvala Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg vjerovjesnika, a zatim:

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselamu aleikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Šejh, u nedoumici sam. Ove godine inšallah koljem malo više kurbana, za sebe, za sestre i neku drugu fameliju. Međutim, ne znam šta da uradim sa mesom. U mjestu gdje živim svi kolju kurbane i nema svrhe da dijelim 8 kurbana. Planirao sam da meso doniram u medresu, ali sam saznao da medresa prodaje to meso nekim privrednim subjektima a pare uzima za neke druge potrebe. Zanima me koliko je to ispravno i koliko ima osnova u serijatu? Hvala. Allah vas nagradio svakim dobrom. U prilogu vam šaljem fetvu koja je donijeta na pitanje muftije travničkog:

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fvijecemuftija.islamskazajednica.ba%2Findex.php%2F2015-12-08-13-41-32%2Ffetve-i-rezolucije%2F163-fetva-muftije-travnickog-o-upotrebi-kurbanskog-mesa-namijenjenog-ucenicima-medrese-u-travniku&h=7AQEd7Irl&s=1

Selam alejkum.

Više...

POSTAVI PITANJE

E-mail adresa na koju će te slati pitanja:

usjencisablji@gmail.com

NE PRIMAMO NOVA PITANJA - POJAŠNJENJE I NAPOMENA: Zbog velikog broja pristiglih pitanja, čiji broj prelazi 1000 pitanja već odavno, ne šaljite više pitanja OSIM HITNIH PITANJA na koja će se odgovarati kratko bez argumenata. Hvala na razumijevanju.

QUR`AN - ALLAHOV GOVOR | Rašid El-Afasi