Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

E-mail Ispis PDF

LIČNI PODACI

Ime i prezime: Zijad Ljakić

Datum i mjesto rođenja: 08/05/1971. / Zavidovići, Bosna i Hercegovina

E-mail adresa: usjencisablji@gmail.com

OBRAZOVANJE

Doktor nauka u oblasti fikha (islamskog prava)

- 2015. god. Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija

- Naslov doktorske disertacije: "Nadoknada za štete povreda dionica na berzi"

Magistar u oblasti fikha i kadija

- 2008. god. Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija

- Naslov magistarske disertacije: „Propisi vezani za fikhsko pravilo (Islam se uzdiže i ne uzdiže se iznad islama) u međuljudskim postupcima“

Fakultet islamskih znanosti

- 2001-2005. god. Fakultet šerijatskog prava, Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija

Institut za arapski jezik

- 1998-2001. god. Institut za arapski jezik, Islamski Univerzitet Imam Muhammed b. Saud, Rijad, Saudijska Arabija

Islamska pedagoška akademija

- 1996-1999. god. Islamska pedagoška akademija, Zenica, Bosna i Hercegovina

Srednja geodetska škola

- 1986-1990. god. Srednja geodetska škola „Prof. Rizah Odžečkić“, Zavidovići, Bosna i Hercegovina

ŠEJHOVI I UČENJACI (kod kojih je učio)

- Šejh Abdullah El-Gudejan, rahimehullah
Bivši član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka.

U periodu od tri godine, sljedeće knjige: "El-Gajsu el-hami'a" (iz usulul-fikha), "El-Kavaidu es-s'adijje", "Kitabut-tevhid" i "Usulul-fikh" (od hanefijskog učenjaka Kerhija).

- Šejh Abdullah El-Džibrin, rahimehullah
Bivši član Vijeća visokorangiranih učenjaka.

U periodu od dvije godine, sljedeće knjige: "E'lamul-muvekki'in" i "Šerhuz-Zerkeši".
- Šejh Salih El-Fevzan
Član Stalne komisije za fetve i Vijeća visokorangiranih učenjaka.

U periodu od dvije godine, sljedeće knjige: "Kitabut-tevhid" i "Bulugul-meram".
- Šejh Aburrahman El-Berrak

Knjiga "El-akidetu el-vasitijje".
- Šejh Abdurrahman El-Mahmud

Knjige: "Et-Tedmurijje" i "El-Hamevije".
- Šejh Abulaziz Abdullatif

Knjiga "El-akidetu et-tahavijje".
- Šejh Abdulaziz Es-Seid

Knjige: "Nuhbetul-fikr", "Kitabut-tevhid" i dijelovima iz knjige "Umdetul-fikh".
- Šejh Mensur Es-Simari

U periodu od pet godina, ujedno i šejh kojem duguje svoje naučno i istraživačko sazrijevanje.
Knjige: "El-akidetu et-tahavijje", "Šerh ileli et-Tirmizi", "El-muharer fil-hadis", "Kitabut-tevhid", "Nakdu ed-Darimi", "Šerhu i'atikad ehlussunne vel-džema'a" (od Lalika'ia) i "Fethul-bari" (komentar poglavlja Kitabut-tevhid).

- Šejh Sejjid Eš-Šehata (iz Egipta)
Komentar više knjiga u periodu od šest godina.

A od istaknutih šejhova, fikhskih eksperata, članova kolegija islamskog prava i duhovnih odgajatelja kod kojih je učio u toku univerzitetskog školovanja su između ostalih:

- četiri šejha koji su istaknute muftije na najpoznatijim islamskim satelitskim kanalima: šejh S'ad El-Haslan, šejh Abdulaziz El-Fevzan, Abdullah Es-Silmi i Jusuf Eš-Šubejli,

- dvojica šejhova koji obnašaju najveće vjerske funkcije u Saudijskoj Arabiji: Abdulaziz Ali šejh, trenutni saudijski muftija, i Salih ibn Humejd, bivši predsjednik Vijeća šure i bivši predsjednik Vijeća Vrhovnog suda.

- dva šejha eksperta u dvije različite islamske grane: irački šejh, ekspert i specijalista Usulul-fikha, Ja'kub Bahusejn i egipatski ekspert komparativnog fikha Muhammed ibn Džebr El-Elfi.

RADNO ISKUSTVO

- 1996-1998. god. daija u udruženju AIO (Aktivna islamska omladina)

- 1997-1998. god. nastavnik vjeronauke u Osnovnoj školi "Kovači", Zavidovići

- 2005-2015. god. predavanja, hutbe i kursevi

- 2008-2010. god. dopisnik za islamski časopis „El-Asr“

- 2010-2012.god. odgovarao na pitanja o islamu na websajtu NUM

- prevodilac je nekoliko islamskih knjiga sa arapskog na bosanski jezik

- šerijatski recezent je nekoliko prevedenih knjiga sa arapskog jezika 

JEZICI

- bosanski – maternji

- arapski - tečno

LIČNA OSTVARENJA

- knjiga, autorsko djelo, pod naslovom: „U islamu je odgovor na sva pitanja i sve probleme“

- 2011-15. god. websajt www.zijad-ljakic.com sa preko 1000 odgovora na pitanja o islamu

- Youtube kanal „hadimu muttekin“ sa preko 400 video-predavanja islamskog sadržaja


E-mail Ispis PDF

- Esselamu alejkum. Imam jedno pitanje koje me muči duže vrijeme, ne smijem ga ostaviti po strani, pa bih voljela da mi objasnite ukoliko ste u mogućnosti, Allah vam dao hajr na oba svijeta,amin.
Naime, ja sam žena muslimanka koja boravi u kući, udata sam, nemam svoj imetak. Muž iduće godine inša'Allah planira ići na Hadždž, kada sam ga pitala ima li namjeru meni to obezbjediti, kaže da nisam dužna jer nemam svoj imetak. Meni problem stvara to što znam da on već sad ima taj novac da bi mogao platiti Hadždž i meni. Zanima me, je li on dužan to uraditi? Ako  jeste, a neće, kakav je moj status, šta treba da činim? Allah vas nagradio.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Više...
E-mail Ispis PDF

Značenje kamate: (El-Mugni, Ibn Kudame 6/51-58)

- arapska riječ "riba" (tj. kamata) jezički znači višak

- šerijatska definicija kamate je: višak u određenim stvarima

Šerijatski status kamate: zabranjena po Kitabu, Sunnetu i idžmau učenjaka

- Kur'an: "A Allah je dozovolio kupoprodaju a zabranio kamatu" (El-Bekare 275)

- hadis: "Klonite se sedam upropaštujućih grijeha ...", od kojih je konzumiranje kamate (muttefekun 'alejhi)

- navodi Ibn Kudame i ostali učenjaci da je na tome idžma' učenjaka

Više...
E-mail Ispis PDF

- Esselamu alejkum poštovani brate,
Nedavno sam poslala pitanje vezano za hadždž, ali nažalost nisam dobila odgovor. Molim halala sto sam malo možda i dosadna ali stvarno nemam koga da pitam, odnosno
nemogu svakom da vjerujem.
Naime, imam nijjet s mužem da obavim hadždž ali imamo stanbeni kredit koji smo digli dok smo bili izvan vjere. Ja sam se jednom savjetovala u vezi kredita koji imamo i neka te Allah dž.s. nagradi objasnio si mi kako dalje. Taj kredit ćemo isplatit ako Bog da za 3 godine otprilike, ne može prije. Molila sam u banci da ga isplatimo, jer hvala Allahu mogli bi ali oni to ne dozvoljavaju. Tako da smo skupili novac za hadždža, ali nisam sigurna da li je to ispravno. Bojim se da ne preselimo a imamo mogućnost da obavimo i tu dužnost. Molim te brate da mi odgovoriš, iako je hadždz još daleko što se kaže, ovi iz oranizacije rekli su mi da se već sada oko 50 njih prijavilo i da bih već sad trebali da stupimo u kontakt sa organizatorima. Inače živimo u Njemačkoj. Koji bi bio tvoj savjet u ovoj našoj situaciji?
Neka te Allah dz.s. nagradi za tvoj trud na Njegovom putu. Allahumme amin.
ODGOVOR: Alejkumusselam ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Više...

Qur`an | Rašid al-Afasi

POSTAVI PITANJE

E-mail adresa na koju će te slati pitanja:

 

usjencisablji@gmail.com

NE PRIMAMO NOVA PITANJA - POJAŠNJENJE I NAPOMENA

Zbog velikog broja pristiglih pitanja, čiji broj prelazi 1000 pitanja već odavno, ne šaljite više pitanja OSIM HITNIH PITANJA na koja će se odgovarati kratko bez argumenata. Hvala na razumijevanju.