Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

E-mail Ispis PDF

Piše: mr. Zijad Ljakić

Kada je upitan Imam Ebu Hanife, rahmetullahi 'alejh, o 'Ilmul-kelamu odgovorio je: "To su govori filozofa. Drži se Sunneta i puta selefa, a čuvaj se svake novine jer je ona bidat (novotarija)". A Imam Šafija, rahmetullahi 'alejh, daje presudu pa kaže: "Moj stav prema onima koji se bave 'Ilmul-kelamom je da se išibaju prutom od palme, ponesu na devama i tavafi sa njima po naseljenim mjestima i viče glasno: 'Ovo je kazna onome ko ostavi Kitab i Sunnet i bavi se Kelamom (tj. 'Ilmul-kelamom)'." (Sijeru e'alamin-nubela', 10/29.) A Imam Ahmed, rahmetullahi 'alejh, nam daje vasijet: "Ne družite se sa onima koji se bave Kelamom pa makar branili Sunnet". (Menakibu Ahmed od Ibn el-Dževzija, str. 205.)

Više...
E-mail Ispis PDF

Piše: mr. Zijad Ljakić

Akida

Škola Kevseri - osnovana 1296. po Hidžri, koja se sada zove po maturidijskom i sufijskom šejhu Muhammedu Zahidu el-Kevseriju je svojstvena po žestokom degradiranju i proklinjanju imama ovog Ummeta, poput Darekutnija, Ibn Huzejme, Osmana Darimija, Ibn Ebi Hatima i ostalih, smatrajući da su antropomorfisti, tj. da Allaha opisuju osobinama Njegovih stvorenja. Te da su akidetske knjige selefa ovog Ummeta poput: „Kitabut-tevhid“ od Ibn Huzejme, „El-Ibane“ od Ibn Bettea, „Eš-Šeri'a“ od El-Adžurija i mnoge druge, da su to idolopokloničke knjige. Također, svojski se zalažu u pozivanju u sufizam, širenju bidata u kojima ima širka i veličanju kabura, a sve to pod plaštom tevessula (približavanja Allahu).

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Selamun alejkum, šejh.

Ima li razilaženja među učenjacima da li je maturidijska i ešarijska akida od Ehlu sunneta ili ne? Jedan svršenik islamskog univerziteta u Medini je na pitanje o tome rekao da se oni ubrajaju u Ehlu sunnet u odnosu na šije rafidije. Pa sam sada zbunjen oko ovog pitanja.

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Jedan od učača rukje je na svom fb profilu po naslovom „Kako da otkrijete ko vam pravi sihr“ objavio način kako da se to radi.

Rezime te „metode i načina“ kako da se otkrije ko vam pravi sihr se po autoru posta sastoji u sljedećem:

1- da ima iskrenu namjeru / argumentira sa poznatim hadisom „Djela se cijene prema namjeri“

2- da svake noći prije spavanja klanja 2 (4, 6 ili 8) rekata naćnog namaza

3- na svakom rekatu da prouči nakon Bismile i Fatihe 68 ajet sure El-Ahzab: „Gospodaru moj, podaj im dvostruku patnju i prokuni ih prokletstvom velikim“ (10, 100 ili 1000 puta)

4- zatim podigne ruke nakon učenja ajeta i dovi: Gospodaru, Ti otkloni ovo zlo (sihr) i vrati ga onome ko mi ga je poslao.

REZULTET: Desiće se:

- da dobijete poziv

- da osoba na koju sumnjate dolazi i nešto donosi

- da osobe koje su vam dolazile, prestanu dolaziti i prekinu svaki kontakt.

SAVJET: Da se ni na koga ne sumnja, jer sumnja je najveća laž.

Zanima me, je li ovo dozvoljeno i ispravno raditi?

Više...

Qur`an | Rašid al-Afasi

POSTAVI PITANJE

E-mail adresa na koju će te slati pitanja:

 

usjencisablji@gmail.com

NE PRIMAMO NOVA PITANJA - POJAŠNJENJE I NAPOMENA

Zbog velikog broja pristiglih pitanja, čiji broj prelazi 1000 pitanja već odavno, ne šaljite više pitanja OSIM HITNIH PITANJA na koja će se odgovarati kratko bez argumenata. Hvala na razumijevanju.