Welcome to the Frontpage

E-mail Ispis PDF

PITANJE: Selam alejkum.

Htio sam da znam ima li više mišljenja za bradu? Osoba koja uzme mišljenje šejha Albanija da li je ona griješan? I da li postoje fetve od uleme koje kažu da se skrati brada ispod BOXA da je mekruh a ne haram? Allah vas nagradio na odgovoru.

Više...
E-mail Ispis PDF

Kaže Uzvišeni: „Allah ne voli da se o nepravdi glasno govori, to može samo onaj kome je učinjena nepravda. A Allah sve čuje i sve zna“. (En-Nisa, 148)
Prije svega, stidim se u ime onih koje ću u narednom tekstu morati spomenuti imenom i prezimenom, ali više ne mogu i neću da šutim.

Skupina daija spočitava meni sljedeće:
1- sporan mi je menhedž u davi,
2- stalno prozivam IZ-e,
3- narcisoidna sam osoba (tj. koja je zaljubljena u samu sebe) i hoću stalno da budem u centru pažnje,
4- obećao sam šejhu Safetu da ću prestati držati predavanja, pa sam prekršio obećanje,
5- tražile su daije od mene da se primirim dok se „ne stiša oluja“, a ja samo po svom hiru,
6- zvali su me na seminare daija na koje se nikada nisam htio odazvati,
7- ni sa kim ne mogu da sarađujem - napustio sam rad na „NUM“-u i u časopisu „El-Asr“ jer hoću da sve bude po mom,

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.
Postavljeno mi je pitanje na stranicu pa mi treba pomoć oko odgovora, pa se nadam da imate malo vremena. Radi se o elektronskim cigaretama i dozvoljenosti njihove upotrebe?
PITANJE: Selam, šejh.Imam jedno pitanje. Da li je haram električna cigareta?

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Selam alejkum, poštovani brate.

Allah te nagradio svakim dobrom kako ovog tako i buduceg svjeta -inshallah .
Imam pitanje za tebe, naime, radi se o postu dana petka. Molim te pojasni mi koje je mišljenje ispravno. Jedni kažu da je dovoljno postiti samo dan prije petka da ti je post valjan, drugi međutim tvrde da se treba postiti dan prije i dan poslije petka da bio post bio valjan. Unaprijed ti hvala i Allah te nagradio.


ODGOVOR: Alejkumusselam.

O postu petkom je prenešeno nekoliko hadisa u kojima je došla zabrana da se petak izdvaja sa postom, tj. da se ne posti uz petak dan prije ili dan poslije. A u jednom hadisu je prenešeno da se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rijetko mrsio (znači da nije postio) petkom. Zbog ovoga učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko propisa posta petkom.

Nema razilaženja među učenjacima da je dozvoljeno postiti petkom ako se zajedno sa petkom posti dan prije ili dan poslije.

Međutim, učenjaci imaju podijeljeno mišljenje oko izdvajanja petka sa posta, tj. da se samo u petak posti bez spajanja posta tog dana sa danom prije ili danom poslije.

Prvi stav učenjaka je da je pokuđeno izdvajati dan petak sa postom. Ovo je stav većine učenjaka ovog Ummeta na čemu su između ostalih imam Šafija i imam Ahmed.
Oni dokazuju svoj stav sa tri vjerodostojna hadisa:

Prvi kojeg bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neka niko od vas ne posti petkom osim da posti dan prije njega ili dan poslije njega".

Drugi kojeg bilježi Buharija u svom Sahihu od Džuvejrije, radijallahu anha, u kojem je došlo da je kod nje došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u petak a ona je postila, pa ju je pitao da li postila dan prije  aona je odgovorila da nije, zatim je pitao hoće li postiti dan poslije odgovrila je da neće, nakon čega joj je rekao: "Omrsi se".

Treći kojeg bilježi Muslim u svom Sahihu od od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nemojte izdvajati noć (uoči) petka između ostalih noći sa kijamom (noćnim namazom), i nemojte izdvajati petak između ostalih dana sa postom osim da bude u (sklopu) posta kojeg neko od vas posti".

Drugi stav učenjaka je poput prvog stim da oni smatraju da je haram izdvajati dan petak sa postom a ne pokuđeno. Dokazuju to riječima koje su došle u tekstu hadisa "Neka niko od vas ne posti ...", "Omrsi se" i "I nemojte izdvajati petak", tj. da je ovo forma zabrane koja ukazuje na to da je haram. Međutim, džumhur učenjaka smatra da se ova zabrana spušta na pokuđenost zbog toga što je dozvoljeno postiti petkom ako se posti dan prije ili dan poslije.

Treći stav učenjaka je da izdvajanje petka sa postom nije pokuđeno. Na ovom stavu su između ostalih i imam Ebu Hanife i imam Malik.
Oni to dokazuju hadisom kojeg bilježe Timizi i Ahmed od Abdullah ibn Mesuda, radijallahu anhu, u kojem on kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio na početku svakog mjeseca tri dana a rijetko bi se mrsio petkom". Hadis su dobrim ocjenili Tirmizi, Albani i Šuajb Aranut. Oni dokazuju dijelom hadisa u kojem se kaže "a rijetko bi se mrsio petkom" što po njima znači da bi posti i petkom. Međutim, kaže Ibn Hadžer da hanefije u ovom hadisu nemaju dokaza, jer ako bi htjeli spojiti ovaj hadis i hadis o pokuđenosti izdvajanja petka sa postom jedno od značenja ovog hadisa je da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije namjerno izdvajao petak sa mršenjem (ostavljanjem posta) ako bi se desilo da petak bude jedan od ta tri dana koje bi postio, te ovaj hadis nije oprečan pokuđenosti posta samo petkom.

Oko razloga zabrane ili pokuđenosti izdvajanja petka sa postom učenjaci umaju pet tumačenja, a najbliže je da je to zbog toga što je petak sedmični praznik a praznikom se ne posti (jer se i u danima dva Bajrama takođe ne posti), a ovo tumačenje je između ostalih izabrao i Ibn Hadžer.

Prema tome, na osnovu teksta vjerodostojnih hadisa pokuđeno je (a ne haram) izdvojiti dan petak sa postom osim ako se zajedno sa petkom posti dan prije ili dan poslije.

Ve billahi tevfik.

 

POSTAVI PITANJE

E-mail adresa na koju će te slati pitanja:

usjencisablji@gmail.com

NE PRIMAMO NOVA PITANJA - POJAŠNJENJE I NAPOMENA: Zbog velikog broja pristiglih pitanja, čiji broj prelazi 1000 pitanja već odavno, ne šaljite više pitanja OSIM HITNIH PITANJA na koja će se odgovarati kratko bez argumenata. Hvala na razumijevanju.

QUR`AN - ALLAHOV GOVOR | Rašid El-Afasi