Zvanična stranica - dr.Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

E-mail Ispis PDF

Neki službenici islamskih vjerskih institucija kod nas tako revnosno čestitaju vlaško-šokačke praznike, skoro da ih nijedan ne maši, da obični Bošnjo može pomisliti da je to pritvrđeni sunnet pejgambera Mustafe, sallallahu alejhi ve sellem. A istina je upravo suprotno tome.

Stav vjere islama je da nije dozvoljeno muslimanu čestitanje kjafirima njihovih vjerskih praznika, poput božića, uskrsa i slično. Oko ove zabrane nema razilaženja među učenjacima, kako prenosi Ibn Kajjim u svojoj knjizi „Ahkamu ehliz-zimme“.

Naime, kaže Ibn Kajjim: „Čestitanje kjafirima njihova vjerska obilježja je zabranjeno na čemu su složni učenjaci.


 

Poput toga da im čestita njihove praznike i post, pa im kaže: sretan vam praznik ili slično, iako sa ovim ne čini kufr, ono je haram. To je poput toga da im čestita njihovo činjenje sedžde kipu, nego čak i veći grijeh i više prezreno kod Allaha od čestitanja kjafirima pijenje alkohola, ubijanja, zinaluka i slično. Mnogi ljudi kod kojih vjera nije na velikom nivou upadaju u slične stvari neznajući odvratnost tog djela. Onaj ko čestita nekome njegovo činjenje grijeha, novotarije ili kufra taj se izlaže Allahovoj mržnji i srdžbi“.

Čestitanje kjafirima njihovih praznika je haram jer u sebi sadrži potvrđivanje onog na čemu su od njihovih obilježja vjere i zadovoljstvo sa onim na čemu su od kufra. A muslimanu nije dozvoljeno da bude zadovoljan sa obilježejima kufra kao ni da čestita onima koji su na tome, jer Uzvišeni kaže:

„Ako vi budete činili kufr, - pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan, da robovi Njegovi čine kufr, a zadovoljan je sa vama ako budete zahvalni.“ (Ez-Zumer 7)

i kaže Uzvišeni takođe: „Sada sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.“ (El-Maide 3)

Iz ovih ajeta je jasno da Allah subhanehu nije zadovoljan da Njegovi robovi čine kufr, pa kako onda da mi budemo zadovoljni s njim time što ćemo kjafirima čestitati na njihovom kufru?

A ako bi oni nama čestitali njihove praznike, nije dozvoljeno da im potvrdno odgovorimo. Jer to nisu naši praznici, i jer su to praznici sa kojima Allah nije zadovoljan. I jer su ti praznici jedno od dvoga: novotarija u njihovoj vjeri, ili su propisani u njihovoj vjeri ali su derogirani sa Islamom sa kojim je Allah subhanehu poslao Svoga zadnjeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

Kaže Uzvišeni: „A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onom svijetu nastradati.“ (Ali Imran, 85)

----------------------

Manje poznate riječi:

- ŠOKCI su hrvatska etnička grupa naseljena na području Slavonije, gdje su se doselili negdje u 7. vijeku. U ovom kraju su zamijenili staro pleme Succei ili Succi (Sukci) po kojima su kasnije dobili ime. Šokci su naseljavali područje Bosne Srebrene područje današnje Srebrenice i Tuzle.

- VLASI su romanizirani narodi jugoistočne Evrope. Glavne grupe Vlaha su Rumuni, Moldavci, Aromuni, Vlasi Srbije, Meglenski Vlasi, i Istarski Vlasi. Vlasi su potomci rimskih kolonista ili domaćih antičkih naroda poput Ilira i Tračana. Sama riječ je germansko-slavenskog porijekla i znači "Rimljani".

-----------------------

 

Ve billahi tevfik.

E-mail Ispis PDF

PITANJE: Eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Imam jedno pitanje za vas postovani sejhu . da li je dozvoljeno muslimanu citati druge vjerske knjige kao npr. (toru, bibliju) itd s obzirom da muslimani vjeruju da je kur'an jedina nepromjenjena knjiga unaprijed hvala.

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Es selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu

Da li je dozvoljeno nositi odeću na kojoj pisu Allahova imena, ili Allahu Ekber, Elhamdulillah, Bismillah...?

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselamu alejkum.

Kad žena, po mišljenju uleme i vašem ličnom, ima pravo na razvod braka?

Više...

Qur`an | Rašid al-Afasi

POSTAVI PITANJE

E-mail adresa na koju će te slati pitanja:

 

usjencisablji@gmail.com

NE PRIMAMO NOVA PITANJA - POJAŠNJENJE I NAPOMENA

Zbog velikog broja pristiglih pitanja, čiji broj prelazi 1000 pitanja već odavno, ne šaljite više pitanja OSIM HITNIH PITANJA na koja će se odgovarati kratko bez argumenata. Hvala na razumijevanju.