Zvanična stranica - dr. Zijad Ljakić

أهل السنة والجماعة‎‎

Layout

Cpanel
E-mail Ispis PDF

U organizaciji Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka održana je Treća naučna konferencija pod naslovom Islamska tradicija Bošnjaka na razmeđu stoljeća: IZAZOVI I ODGOVORI 21.12.2017 u Sarajevu. Zatim je izdata knjiga koja sadrži Program i knjige sažetaka.

Između ostalog na strani 145 je objavljeno izlaganje „VANINSTITUCIONALNA TUMAČENJA ISLAMA U BIH: DJELOVANJE NVO I MEDIJA“ (koje ima 22 stranice) autora Hikmeta Karčića i Elvedina Subašića.

(file2424243236214930914 (2).pdf)

Kao što u naslovu stoji, tekst govori o djelovanju nevladinih organizacija i medija (selefijskih, ihvanijskih, sufijskih, rafidijskih, turskih i Ahmedija) koji se bave tumačenjem islama u BiH mimo institucija IZ-a.

U cijelom tekstu nije ni o kom pojedincu pisano posebno jer je tema o organizacijama a ne pojedincima, osim o meni lično. Zbog nestručnosti i iznesenih neistina prenijet ću njihove riječi (dva pasosa), a zatim se kritički osvrnuti na izloženo.

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselamu alejkum.

Da li je dozvoljeno učaču rukje da se pomaže prilikom liječenja i učenja rukje sa džinima navodno muslimanima. Ima učača koji to rade. Je li dozvoljeno ići kod takvih?

Više...
E-mail Ispis PDF

PITANJE: Esselamu alejkum

Kakav je propis po pitanju klanjanja u tekiji? U mom džematu se renovira džamija i to će vjerovatno trajati 2 mjeseca a možda i više tako da se tu ne može klanjati. Na 20 metara od džamije je tekija tako da je džematski odbor odlučio da se tu obavlja namaz dok traju radovi u džamiji. Tekija je nakšibendijskog tarikata. Već 10 dana ne idem u džemat zbog toga. Allah vas nagradio.

Više...
E-mail Ispis PDF

Korištenje i upotreba slika na kojima je naslikano ono što ima dušu, svejedno bile one naslikane rukom ili aparatom (telefonom, kamerom i slično), je pitanje koje se potpuno razlikuje od samog crtanja i slikanja koji su zabranjeni na osnovu jasnih i nedvosmislenih hadisa.

Prenosi Ibn Hadžer u "Fethul-bari" (10/480) mišljenja učenjaka oko upotrebe crteža, slika i kipova (svega što je u trodimenzionalnom obliku a ima dušu) onako kako ih je rezimirao malikijski učenjak Ibnul-Arebi:

Više...

KAKO POSLATI PITANJE ?

Trenutno se pitanja primaju samo putem FB stranice.

Postavi pitanje